ŻYWNOŚĆ WZBOGACANA W WITAMINĘ B-12 MOŻE BYĆ CENNĄ ALTERNATYWĄ DLA WEGAN.

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu przeprowadzono pięcioletnie badanie prospektywne dotyczące wpływu diety wegańskiej na stężenie witaminy B-12 u zdrowych dorosłych.

Żywność wzbogacana w witaminę B-12 może być cenną alternatywą dla wegan odmawiających przyjmowania suplementów witaminowych.

Celem przeprowadzonego badania była ocena długofalowego stosowania diety wegańskiej na stężenie witaminy B-12 w surowicy u zdrowych dorosłych osób, będących dotychczas na diecie tradycyjnej oraz porównanie wpływu diety wegańskiej opartej wyłącznie na produktach naturalnych z dietą zawierającą żywność wzbogaconą tą witaminą.

Do tej pory nie było długofalowych badań prospektywnych oceniających wpływ diety wegańskiej na zawartość witaminy B-12 w surowicy krwi. Wiadomo jednak, iż wielu wegan sięga po suplementy witaminy B-12 wyłącznie nieregularnie lub całkowicie odmawia ich przyjmowania, uznając je za produkty „nienaturalne”. Spożywanie żywności wzbogaconej w witaminę B-12 można traktować w takim przypadku jako alternatywę suplementacji.

Prospektywne badanie trwało pięć lat i zostało przeprowadzone na 20 zdrowych dorosłych ochotnikach, którzy zdecydowali się zrezygnować z dotychczas stosowanej diety tradycyjnej i przejść na ścisłą dietę wegańską. Ochotników podzielono na dwie grupy. Połowa osób stosowała dietę wyłącznie opartą na produktach naturalnych, natomiast pozostałe 10 osób spożywało żywność wzbogaconą w witaminę B-12. U wszystkich badanych oceniano stężenie tej witaminy w surowicy przed rozpoczęciem oraz 6, 12, 24 i 60 miesięcy po wprowadzeniu diety wegańskiej.

W całej badanej grupie zaobserwowano istotne zmniejszenie stężenia B-12 w surowicy po 60 miesiącach stosowania diety wegańskiej. Jednakże obserwowane zmiany były de facto ograniczone do podgrupy spożywającej wyłącznie produkty naturalne.

Autorzy badania konkludują, iż przejście na dietę wegańską może wiązać się z ryzykiem wystąpienia niedoboru witaminy B-12. Żywność wzbogacana w B-12 może być jednak cenną alternatywą dla wegan odmawiających przyjmowania suplementów witaminowych.

Źródło:

Mądry E., Lisowska A., Grebowiec P., Walkowiak J., 2012. The impact of vegan diet on B-12 status in healthy omnivores: five-year prospective study. Acta Sci.Pol., Technol. Aliment. 11 (2), 209-212

http://www.food.actapol.net/pub/11_2_2012.pdf