PREWENCJA CHORÓB


Profilaktyka raka przez wegetariański sposób odżywiania
Rakiem określa się złośliwe nowotwory, które mogą powstać w każdym organie lub tkance ciała. Komórki nowotworoweOSTEOPOROZA
Osteoporoza to uogólnione schorzenie szkieletu. W wyniku zmniejszenia masy kostnej i pogorszenia struktury układuDNA MOCZANOWA
Zbyt wysoki poziom kwasu moczowego w surowicy nazywany jest hiperurykemią. Przejawem klinicznym hiperurykemiiNADWAGA I OTYŁOŚĆ
Zjawisko nadkonsumpcji żywności stało się obecnie problemem w skali globalnej. Wybór produktów spożywczych orazCUKRZYCA
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się zaburzeniem gospodarki węglowodanowej. Na całymARTERIOSKLEROZA ORAZ CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Miażdżyca (arterioskleroza) to schorzenie powodujące chorobliwe pogrubienie i stwardnienie ścian naczyńCHOLESTEROL: “DOBRY” I “ZŁY”
Cholesterol ma złą opinię. Jest ona usprawiedliwiona, ponieważ wysokie stężenie złego cholesterolu we krwi jestWEGETARIAŃSKI SPOSÓB ŻYWIENIA A CHOROBY CYWILIZACYJNE - WSTĘP
Powstawanie wielu chorób cywilizacyjnych jest bezpośrednio lub pośrednio związane z sposobem odżywiania. WzrostZALEŻNOŚCI POMIĘDZY INTENSYWNYM WYSIŁKIEM FIZYCZNYM A PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA
Aktywność fizyczna jest ważna dla zdrowia i powinna być częścią naszego codziennego życia. Dzisiaj, w czasach