Struktura Stowarzyszenia Vege Polska:

Historia i struktura VP

 

Stowarzyszenie Vege Polska rozwija swą działalność głównie poprzez projekty, za które odpowiedzialni są kierownicy projektów:

Historia i struktura VP2

Przyszłościowo w strukturze Stowarzyszenia planowane są dwa dodatkowe organy doradcze – Rada Doradcza i Rada Naukowa:

Historia i struktura VP3