PREAMBUŁA

Stowarzyszenie VEGE POLSKA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu prowadzenia działalności społecznej, naukowej i oświatowej na rzecz szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia, w tym w szczególności wegetarianizmu i weganizmu, na zdrowie, środowisko naturalne i ekologię.

Do pobrania: STATUT STOWARZYSZENIA VEGE POLSKA (PDF)