EU flag-Erasmus+_vect_POS

W latach 2016-2018 Stowarzyszenie Vege Polska bierze udział w programie Erasmus+

Akcja 1: Mobilność kadry edukacji dorosłych

Tytuł projektu: Umiędzynarodowienie ogranizacji

Projekt „Erasmus+” na lata 2016-2018 daje Vege Polska możliwość kontynuowania reform organizacyjnych prowadzących do europeizacji i umiędzynarodowienia działań Stowarzyszenia, które zostały zapoczątkowane dzięki poprzedniej edycji projektu. Zrealizowane do tej pory mobilności (patrz poniżej) pozwoliły kadrze Vege Polska nawiązać cenne kontakty oraz na tyle dać się poznać zagranicznym organizacjom wegetariańskim, że widzą one w Stowarzyszeniu partnera do realizacji paneuropejskich projektów. Vege Polska zostało zaproszone do udziału we wspólnie projektowanych szkoleniach i praktykach job shadowing, których tematyka uwzględnia potrzeby pracowników Stowarzyszenia. Vege Polska nawiązała trwałe partnerskie relacje z następującymi partnerami:
1. VEBU (Niemcy)
2. The Vegan Society (Anglia)
3. Viva Las Vega’s (Holandia)
4. EVA (Belgia)
5. VGÖ (Austria)
6. Association Végétarienne de France (Francja)
7. EVU (Europejska Unia Wegetarian)

Dzięki programowi nasi pracownicy podszkolili się językowo, a organizacja jest gotowa do umiędzynarodowienia swej aktywności, co jest głównym celem obecnego projektu. W ramach projektu kilkunastu pracowników i wolontariuszy Vege Polska weźmie udział w kursach i praktykach zawodowych (job shadowing) w wyżej wymienionych organizacjach partnerskich. Zakładamy udział w 6 kursach i 5 praktykach zawodowych, na każdy wysyłając po dwóch pracowników.

Kursy:
1. Campaigning – Prowadzenie kampanii społecznych (Anglia)
2. Effective communication as a tool for change – Efektywna komunikacja narzędziem zmiany (Non violent communication) (Holandia)
3. Project- and financial management: European grants and how they can empower your organization – Zarządzanie projektami i finansami: jak granty europejskie mogą wzmocnić organizację (Belgia)
4. Public relations for NGOs – from „erm, what?” to „can do!” (Niemcy)
5. Fundraising (Belgia)
6. Effective Vegan Advocacy – Efektywne rzecznictwo w interesach wegan (Niemcy).

Praktyki:
1. Mass event and fair organization – organizacja imprez masowych i targów (Niemcy)
2. Social media – media społecznościowe (Holandia)
3. Communication / Online-Marketing – komunikacja i marketing online (Anglia)
4. Volunteer management – zarządzanie wolontariatem (Niemcy)
5. Public relations (Niemcy)

Nabyte przez pracowników umiejętności i nawiązanie międzynarodowych znajomości mają ich także długoterminowo zmotywować do stałego podnoszenia kwalifikacji. Fakt, iż ich nowe kompetencje zostaną poświadczone certyfikatami Europass Mobilność oraz zaświadczeniami od zagranicznych partnerów sprawi, że uczestnicy mobilności będą mogli potwierdzić swoją wartość jako fachowców w razie konieczności zmiany pracy. Jesteśmy przekonani, że (podobnie jak to ma miejsce w przypadku uczestników poprzedniej edycji programu) mobilności edukacyjne, które odbędą się w latach 2016-2018 zachęcą ich uczestników do śledzenia działań zagranicznych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesu, jak również do kierowania się europejskimi wartościami oraz ich naturalnego propagowania wśród dorosłych odbiorców działań edukacyjnych prowadzonych przez Vege Polska.


Program zrealizowany:

W latach 2014-2016 Stowarzyszenie Vege Polska wzięło udział w programie Erasmus+

Akcja 1: Mobilność kadry edukacji dorosłych

Tytuł projektu: Profesjonalizacja pracowników organizacji

W ramach programu pracownicy i wolontariusze Vege Polska zaangażowani w działania na rzecz edukacji prozdrowotnej i promowania zbilansowanej diety, uczestniczyli w zagranicznych mobilnościach do europejskich organizacji partnerskich:

nr kraj, miasto nazwa strona internetowa
1 Niemcy, Berlin VEBU
(Vegetarierbund Deutschland e.V)
www.vebu.de
2 Belgia, Gent EVA
(Ethish Vegetarisch Alternatiet)
www.evavzw.be
3 Anglia, Birmingham The Vegan Society www.vegansociety.com
4 Holandia, Zoetermeer Viva Las Vega’s www.viva-las-vegas.nl

Główne cele projektu:

 1. zaznajomienie się z możliwościami dofinansowań w zakresie edukacji osób dorosłych
 2. poznanie mechanizmów zarządzania personelem, delegowania i motywowania
 3. techniki komunikacji i prezentacji
 4. kompetencje językowe
 5. funkcjonowanie mediów społecznościowych
 6. praca z heterogeniczną grupą docelową w wielokulturowym otoczeniu
 7. nawiązywanie międzysektorowych kooperacji
 8. promocja, planowanie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie prozdrowotnych inicjatyw
 9. angażowanie społeczności w działania niosące pozytywne zmiany dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska naturalnego

W toku szkolenia pracownicy nabyli nowe umiejętności oraz poszerzyli wiedzę z zakresu zarządzania, zdobywania środków finansowych, wykorzystania nowych mediów, prowadzenia na dużą skalę skutecznych działań edukacyjnych. Szkolenia odbywały się poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych (job shadowing) oraz obserwację pracy partnerskich organizacji pozarządowych działających na terenie Europy.

W projekcie zostało zrealizowane 26 mobilności, w których wzięło udział 13 osób działających w Stowarzyszeniu (zarząd, pracownicy, koordynatorzy projektów, wolontariusze). Mobilności odbyły się w ramach 10 zagranicznych działań wyjazdowych. Oto ich terminy, nazwy goszczącej organizacji i tematy:

 1. 26-29.11.2014 VEBU (Niemcy): „Kanały i kampanie komunikacyjne”.
 2. 18-20.12.2015 Viva Las Vegas (Holandia): „Organizacja działań edukacyjnych na dużą skalę”.
 3. 14-15.01.2016 VEBU (Niemcy): „Pozyskiwanie funduszy na edukację”.
 4. 03-05.02.2016 The Vegan Society (Anglia): „Kontakty z instytucjami, wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie edukacyjnym”.
 5. 27-28.02.2016 VEBU (Niemcy): „Organizacja imprez masowych o charakterze edukacyjnym”.
 6. 22-24.04.2016 VEBU (Niemcy): „VegMed – asystowanie przy organizacji i uczestnictwo w konferencji lekarzy i personelu medycznego”.
 7. 06-11.07.2016 The Vegan Society (Anglia): „Materiały edukacyjne, obsługa mediów społecznościowych”.
 8. 21-24.07.2016 VEBU (Niemcy): „Vege Karta i zarządzanie personelem”.
 9. 18-20.09.2015 EVA (Belgia): „Promocja, zarządzanie, bazy danych”.
 10. 14-16.09.2016 VEBU (Niemcy): „Umiędzynarodowienie organizacji”.

Stowarzyszenie Vege Polska dzięki projektowi zyskało lepiej wyszkoloną kadrę pracowników. Nabyte przez nich umiejętności i nawiązane znajomości motywują do stałego rozwoju poprzez podnoszenie kwalifikacji, śledzenie działań i rozwoju zagranicznych organizacji pozarządowych oraz działania zgodnie z wysokimi, międzynarodowymi standardami.

Projekt zaowocował zmianami zarówno w strukturze organizacji, jak i wprowadzeniem podpatrzonych u partnerów nowych programów edukacyjnych, a tym samym przyczynił się do podniesienia jakości działań edukacyjnych realizowanych przez stowarzyszenie Vege Polska.

Stowarzyszenie nawiązało międzynarodowe kontakty z siedmioma organizacjami partnerskimi. Współpraca dotyczy zarówno kształtowania wspólnej oferty edukacyjnej, prowadzenia wspólnych kampanii i projektów, jak również dzielenia się posiadaną wiedzą i doświadczeniami. Współpraca ta doprowadziła do udziału naszego stowarzyszenia w kolejnym projekcie Erasmus+ w ramach akcji 1 (lata 2016-2018), którego celem jest umiędzynarodowienie naszej organizacji.

Każdy z uczestników mobilności jako potwierdzenie odbytych praktyk i szkoleń otrzymuje dokument Europass Mobilność poświadczający zdobyte kwalifikacje.

Pod niniejszym linkiem można znaleźć broszurę upowszechniającą rezultaty programu.

Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o kontakt z koordynatorem:
Andrzej Babkiewicz,  biuro@vegepolska.pl


Zrealizowane mobilności


EVU 04-06.05.2018 Project and financial management
W dniach 04-06 maja 2018 przedstawiciele Vege Polska: Dominik Skowerski Katarzyna Gójska Maksymilian Graś w


EVA 13-15.04.2018 Fundraising
W dniach 13-15 kwietnia 2018 przedstawiciele Vege Polska: Beata Mońka Michał Bogusław Błażejewski Paweł Frańczuk


Vegane Gesellschaft Österreich 07-08.04.2018 Effective Vegan Advocacy
W dniach 07-08 kwietnia 2018 przedstawiciele Vege Polska: Beata Mońka Justyna Katarzyna Maras Magdalena Katarzyna


Vegan Society 03-05.01.2018 Online-marketing
W dniach 03-05 stycznia 2018 przedstawicielki Vege Polska: Katarzyna Niemiec Katarzyna Pyzik-Tederska W ramach


Viva las Vegas 21-23.09.2017 Komunikacja bez przemocy
W dniach 21-23 września 2017 przedstawicielki Vege Polska: Beata Mońka Beata Cymerman w ramach programu Erasmus+


VEBU 22-24.09.2017
Zarządzanie Wolontariatem W dniach 22-24 września 2017 przedstawicielki Vege Polska: Dorota Kawalec Aleksandra


Viva Las Vega's 8-10.07.2017
Ekipa Vege Polska z zarządem Viva Las Vega's przed siedzibą


VEBU - 25-27.10.2016
Umiędzynarodowienie naszych działań na rzecz rozwoju ruchu wegetarianizmu i weganizmu - Public Relations W dniach 25 - 27


VEBU - 14-16.09.2016
Stowarzyszenie Wegetarian Niemieckich VEBU przekształca się w globalną organizację pod nazwą ProVeg, która będzie tworzona na


VEBU - 22-24.07.2016
W ramach programu Erasmus+ w dniach 21-24 lipca 2016 r. dwie osoby z Vege Polska uczestniczyły w mobilności (job shadowing) do


EVA - 06-08.09.2016
EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) jest belgijską organizacją pozarządową promującą dietę wegetariańską i wegańską. Została


The Vegan Society 6-11.07.2016
Już po raz drugi mogliśmy gościć w siedzibie the Vegan Society w Birmingham. O samym stowarzyszeniu i naszej pierwszej wizycie


Just V Show
Londyn, hala Olympia, 8-10 lipca 2016 (autor: Karina Babkiewicz) W tym roku odbyła się 3 edycja imprezy Just V Show


VegMed 22-24.04.2016
Joanna Lotkowska na tle plakatu reklamującego


Veggie World 27-28.02.2016
W ramach programu Erasmus+ w dniach 27-28 lutego 2016 r. dwie osoby z Vege Polska wizytowały Targi Veggie World w Rhein-Main


The Vegan Society 3-5.02.2016
The Vegan Society (VS) to stowarzyszenie wegan działające w Wielkiej Brytanii. Założył je w listopadzie 1944 roku Donald


VEBU14-15.01.2016
VEBU (Vegetarierbund Deutschland e.V) to jedna z największych i najstarszych organizacji o wegańsko-wegetariańskim profilu w


Viva Las Vega's 18-20.12.2015
W dniach 18-20 grudnia 2015 r. Fundacja Viva Las Vega's z Holandii zorganizowała świąteczną edycję Food Festival w


VEBU 26-29.11.2014
Stowarzyszenie Wegetarian (Vegetarierbund Deutschland e.V.) zostało założone w 1892 roku i od tego czasu działa promując


EU flag-Erasmus+_vect_POS

Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+
Mobilność kadry edukacji dorosłych