PETYCJA W SPRAWIE UMOŻLIWIENIA RODZICOM WYBORU DIETY WEGETARIAŃSKIEJ W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

petycja450Jakościowy i ilościowy dobór właściwych produktów spożywczych pozwala na realizację zapotrzebowania młodego organizmu na wszystkie składniki odżywcze, witaminy i składniki mineralne, co warunkuje prawidłowe jego funkcjonowanie. Korzyści wynikające ze stosowania prawidłowego żywienia kumulują się w ciągu całego życia i stanową kluczową rolę w profilaktyce rozwoju wielu chorób w późniejszym okresie życia dziecka.

Mimo iż coraz więcej ludzi na całym świecie stosuje dietę wegetariańską, to wciąż najwięcej niepewności wzbudza możliwość bezmięsnego żywienia dzieci. Według raportu Amerykańskiego Towarzystwa Dietetycznego (American Dietetic Association, ADA) i Dietetyków z Kanady (2009), dobrze zbilansowana dieta wegańska, laktowegetariańska i laktoowowegetariańska mogą być stosowane w wieku rozwojowym. Jedynie frutarianizm i dieta makrobiotyczna powodują znaczne niedobory żywieniowe oraz zaburzenia wzrostu i przyrostu masy ciała.

Według danych Zakładu Żywienia- Instytutu Matki i Dziecka z 2002 roku w naszym kraju zgodnie z zasadami diety wegetariańskiej jest żywionych około 3% dzieci w wieku 1–3 lata i ta liczba wciąż rośnie.

Dziecko w szkole lub przedszkolu spędza ¾ dnia i w związku z tym powinno spożywać 70-75% całodziennego pożywienia w placówce edukacyjnej. Niezależnie od rodzaju sposobu żywienia dieta dziecka powinna być prawidłowo zbilansowana.

Ze względu na trudność znalezienia placówek umożliwiających spożycie dziecku na diecie wegetariańskiej odpowiedniego posiłku oraz opór dyrektorów placówek publicznych na przygotowywanie bezmięsnych posiłków lub przynoszenie przez rodziców gotowych dań portal wegemaluch.pl (Magdalena Sikoń) postanowił apelować o poprawę tej sytuacji. Po długotrwałym studiowaniu przepisów, polskiego prawa, w tym konstytucji, rozmowy z rodzicami i dyrektorami publicznej oświaty przygotowano petycję w sprawie umożliwienia rodzicom wyboru diety wegetariańskiej lub/i wegańskiej w publicznych placówkach oświatowych. Po jej akceptacji przez specjalistów żywienia dzieci (Prof. Janusz Książyk, mgr Małgorzata Desmond, dr Aneta Czerwonogrodzka- Senczyna) została ona opublikowana w listopadzie 2012 roku i podpisana przez 3000 osób.

Petycja została złożona na ręce:

Marka Posobkiewicza p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka,
Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. hab. Aleksandra Szczygła.
Treść petycji: http://petycja.wegemaluch.pl/

 

W pierwszej kolejności dietetyk z Instytutu Żywności i Żywienia mgr Hanna Stolińska zorganizowała spotkanie Pani Magdaleny Sikoń ze specjalistami IŻŻ. Uznano, iż na ten moment wiedza na temat prawidłowego bilansowania diety wegańskiej jest niedostateczna wśród osób przygotowujących posiłki w szkołach i przedszkolach. Po długiej debacie ustalono, iż Instytut wyda opinię na temat diety wegetariańskiej.

Treść opinii: http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1137:instytut-zywnosci-i-zywienia&catid=113&Itemid=411

Po długich rozmowach z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Edukacji Narodowej, również te jednostki wydały opinię na temat diety wegetariańskiej w szkołach i przedszkolach.

Treści opinii:

Główny Inspektor Sanitarnyhttp://wegemaluch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&catid=113&Itemid=411

Ministerstwo Edukacji Narodowejhttp://wegemaluch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1207&catid=113&Itemid=411

Ministerstwo Zdrowiahttp://wegemaluch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1338&catid=113&Itemid=411

 

W związku z sukcesem petycji rozpoczynają się prace nad przygotowywaniem szkoleń personelu kuchni szkolnych i przedszkolnych oraz intendentów z zakresu przygotowywania posiłków wegetariańskich w ich placówkach.