Nowelizacja Norm Żywienia

Nowelizacja Norm Żywienia Człowieka dla populacji polskiej została opracowana w 2012 roku przez specjalistów żywienia z Instytutu Żywności i Żywienia w oparciu o najnowsze badania polskich, europejskich i amerykańskich jednostek naukowych.

 W spójny i zwięzły sposób opisane są tu poszczególne składniki odżywcze, witaminy i minerały. Ich najważniejsza rola, występowanie, skutki nadmiaru oraz niedoboru w organizmie. Przedstawiono również najważniejsze zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej, sposoby oceny na poziomie indywidualnym i grupowym oraz informacje o roli suplementów diety w realizacji norm.

Zarówno przy każdym składniku jak i w tabeli zbiorczej zaprezentowano zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze, witaminy i minerały w zależności od wieku, płci i stanu fizjologicznego.

http://mail.izz.waw.pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf