EVA 13-15.04.2018 Fundraising

W dniach 13-15 kwietnia 2018 przedstawiciele Vege Polska:

  1. Beata Mońka
  2. Michał Bogusław Błażejewski
  3. Paweł Frańczuk
  4. Zofia Boratyńska

w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych uczestniczyli w szkoleniu „Fundraising” w belgijskiej organizacji Ethisch Vegetarisch Alternatief w Gent.


Program Kursu:

13.04.2018 

09:00 – 10:30 kawa i herbata
09:30 – 11:00 sesja poranna: podstawy bezpośredniego kontaktu – Liesbeth Van Uytven
11:00 – 11:15 przerwa
11:15 – 12:45 sesja poranna: jak utrzymać sponsorów –  Liesbeth Van Uytven
13:00 – 14:00 lunch
14:00 – 17:00 sesja popołudniowa: dzielenie się dobrymi/złymi praktykami

14.04.2018

09:00 – 10:30 kawa i herbata
09:30 – 13:00 sesja poranna: CiviCRM – Fien Louwagie
13:00 – 14:00 lunch
14:00 – 17:00 sesja popołudniowa – Fabienne Damsin (Czerwony Krzyż Belgia)

         15.04.2018

09:00 – 10:30 kawa i herbata
09:30 – 10:45 sesja poranna: finansowanie społeczne – Fien Louwagie
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 sesja poranna: finansowanie społeczne –  Fien Louwagie
12:30 – 14:00 lunch i podsumowanie


W dniach 13 – 15 kwietnia na zaproszenie belgijskiej organizacji EVA w szkoleniu poświęconym tematowi fundarisingu wzięło udział czworo przedstawicieli Vege Polska. Trening miał miejsce w siedzibie tejże organizacji w Gandawie.

W kameralnym szkoleniu w przyjemnej atmosferze udział brały organizacje: Pro Veg, Bite Back oraz Be Vegan. Każdy dzień poświęcony był innej tematyce, a dobrze zaplanowany grafik pozwolił na swobodną dyskusję nad przekazem każdego dnia, co zaowocowało wieloma ciekawymi wnioskami i przemyśleniami, ale przede wszystkim lepszym zrozumieniem tematu.

Pierwszy dzień szkoleń prowadzony był przez Liesbeth Van Uytven z firmy Mindwize zajmującej się fundraisingiem ze wskazaniem na techniki telemarketingu. Przekazano nam bardzo interesujące wskazówki dotyczące budowy komunikatów mailingowych, listownych, jak i prowadzenia rozmów telefonicznych z darczyńcami. Po pysznym lunchu przygotowanym przez stażystów z EVA, mogliśmy w luźnej atmosferze podzielić się obserwacjami i wnioskami z odbytej sesji.

W sobotę zgłębiliśmy temat wagi, jaką ma właściwe zarządzanie bazą danych darczyńców. Fien Louwagie z EVA dzieliła się z nami doświadczeniami i poradami dotyczącymi narzędzia CiviCRM, które pomimo pewnego stopnia trudności w obsłudze, daje bliżej nieograniczone możliwości w dziedzinie zarządzania bazą danych.

Drugą sesję spędziliśmy z profesjonalną fundraiserką Fabienne Damsin pracującą dla Czerwonego Krzyża w Belgii. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wyzwań, przed którymi stanęła rozpoczynając pracę na swoim aktualnym stanowisku. Otrzymaliśmy bardzo szeroki wgląd w techniki fundraisingowe oraz sposoby na budowanie całej strategii dla danej organizacji.

Ostatniego dnia nauczyliśmy się bardzo dużo o stosunkowo świeżej metodzie pozyskiwania środków, czyli crowdfundingowi.  Fien z EVA podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami, gdy zbierali fundusze na realizację spotu TV promującego dietę roślinną. Cenne wskazówki pomogą nam lepiej wykorzystywać dostępne w Polsce narzędzia do crowdfundingu. Trzy dni szkoleń zakończyły wesołe dyskusje i wymiany doświadczeń z naszych krajów.

Całość mobilności można uważać za bardzo udaną i cenną. Belgijskim kolegom i koleżankom zazdrościmy na pewno ważnej roli społecznej, jaką odgrywają w życiach ich społeczeństwa NGOsy i zamierzamy jeszcze mocniej działać, by takową zdobyć w Polsce.

Paweł Frańczuk


Po raz kolejny mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym w ramach Erasmus+ Edukacja Dorosłych 2018. Szkolenie zorganizowane zostało przez EVA, odbyło się w Gandawie w dniach 13 – 15 kwietnia i dotyczyło szeroko pojętego fundraisingu.

Podczas szkolenia zostały poruszone tematy związane z różnymi możliwościami i sposobami pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych, a także utrzymywaniem darczyńców; czy to indywidualnych, czy też mniejszych lub większych firm, decydujących się na wsparcie organizacji lub sponsorowanie konkretnych przedsięwzięć.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był zagadnieniom mailingu bezpośredniego oraz utrzymywaniu relacji z dotychczasowymi darczyńcami. Wykład i zajęcia praktyczne poprowadziła Liesebeth Van Uytven –  odpowiedzialna za marketing cyfrowy i fundraising w MindWize.

W drugim dniu szkolenia omówione zostały kwestie dotyczące baz danych darczyńców; narzędzi dedykowanych europejskim organizacjom pozarządowym do bezpiecznego tworzenia baz danych, możliwości ich wykorzystania i zmian w sposobie przechowywania i pozyskiwania danych osobowych po 25 maja br., czyli po wejściu w życie przepisów RODO. Większość z organizacji, których przedstawiciele wzięli udział w szkoleniu korzysta z opensourcowego sytemu CiviCRM. Umożliwia on nie tylko przechowywanie i analizę danych, ale także pełną obsługę i kontrolę działań NGO w obszarze komunikacji z darczyńcami i wolontariuszami, fundraisingu, pozyskiwania dotacji, mailingu.

Ponadto w drugim dniu szkolenia odbyły się praktyczne i bardzo intensywne warsztaty z tworzenia strategii marketingowej dla działań NGO. Poprowadziła je Fabienne Damsin z belgijskiego Czerwonego Krzyża.

Trzeci dzień to zagadnienia związane z crowdfundingiem omówione i wybrane przez Fien Louwagie, na podstawie jej doświadczeń zawodowych w EVA. Ten dzień szkolenia był też swoistym podsumowaniem tematów poruszonych wcześniej.

Pod koniec każdego dnia warsztatów był czas na wymianę doświadczeń między uczestnikami. Omawiane były zarówno te działania, które przyniosły sukces, jak i stały się przyczyną niepowodzeń w danym działaniu. Właśnie ta część szkolenia była bardzo istotna. Mimo różnic w postrzeganiu organizacji pozarządowych i wolontariatu w różnych krajach Europy, a także odmiennych regulacji prawnych, możliwość zobaczenia, jak to robią inne NGO – jakich używają narzędzi, w jaki sposób komunikują się z wolontariuszami i darczyńcami, i jakie problemy w związku z tym napotykają – może stać się bardzo dużą pomocą i podpowiedzią dla współpracowników pozostałych organizacji.

Zofia Boratyńska


Oto kilka zdjęć z mobilności:

 


EU flag-Erasmus+_vect_POS

Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+
Mobilność kadry edukacji dorosłych