DIETA WEGETARIAŃSKA REDUKUJE RYZYKO CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA

serce_450x205Dieta wegetariańska redukuje ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Badacze z Uniwersytetu w Oxfordzie stwierdzili u osób stosujących dietę wegetariańską o 32 proc. niższe ryzyko hospitalizacji lub zgonu w wyniku choroby niedokrwiennej serca.

Wyniki badań porównujących ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia w zależności od stosowanej diety opublikowano na łamach prestiżowego American Journal of Clinical Nutrition. W analizie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition – EPIC), będącej największym dotychczas przeprowadzonym badaniem kohortowym porównującym ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u wegetarian i nie-wegetarian, przebadano blisko 45 tysięcy kobiet i mężczyzn mieszkających w Anglii i Szkocji. W grupie tej 34 proc. osób badanych stosowało dietę wegetariańską.

„Wyniki jasno pokazują, że ryzyko chorób serca u wegetarian jest o jedną trzecią niższe niż u porównywanych nie-wegetarian”- podsumowuje współautor badania prof. Tim Key, z Uniwersytetu w Oxfordzie.

Celem analizy była ocena wpływu diety wegetariańskiej na ryzyko zachorowania oraz zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (IHD). Pierwsi uczestnicy badania byli rekrutowani w latach 90-tych. W grupie pacjentów monitorowanej średnio przez prawie 12 lat zdiagnozowano 1235 przypadków choroby niedokrwiennej serca (1060 hospitalizacji i 169 zgonów) – większość z nich dotyczyła pacjentów stosujących dietę tradycyjną. W porównaniu z osobami stosującymi dietę tradycyjną, wegetarianie mieli niższe średnie BMI (wskaźnik masy ciała), stężenie cholesterolu HDL oraz skurczowe ciśnienie krwi. Po wzięciu pod uwagę takich czynników jak wiek, płeć, palenie papierosów, aktywność fizyczna, spożycie alkoholu, wykształcenie i status społeczno-ekonomiczny, badacze stwierdzili, że ryzyko choroby niedokrwiennej serca było u wegetarian o 32 proc. niższe niż w przypadku nie-wegetarian.

W ocenie naukowców stosowanie diety wegetariańskiej było związane z niższym ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca, prawdopodobne głównie przez obserwowane różnice w stężeniu HDL cholesterolu i skurczowego ciśnienia krwi.

Źródło:

http://ajcn.nutrition.org/content/early/2013/01/30/ajcn.112.044073.abstract