Zebranie Stowarzyszenia Vege Polska

vegepolska_logo

Inauguracyjne zebranie Stowarzyszenia Vege Polska
03-03-2016 r. godzina 18:00 – 20.00; ul. Kredytowa 6/22

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze w tym roku zebranie Vege Polska. Chcielibyśmy, by zebrania odbywały się w trybie comiesięcznym w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Sali użycza nam Federacja Organizacji Służebnych Mazowia (ul. Kredytowa 6/22). W sali jest dostęp do internetu, możliwość skorzystania z rzutnika, flipchartu (z własnymi kartkami) oraz przygotowania herbaty.

Zebrania mają dać możliwość lepszego poznania się, wymiany myśli, snucia wspólnych planów. Mogą być one doskonałą okazją do przedstawienia projektów, którymi się zajmujemy czy tematów, które nas aktualnie zajmują (niekoniecznie ściśle powiązanych ze Stowarzyszeniem). Można by zapraszać na nie z prelekcjami ciekawe osoby, których działalność wpisuje się w cele Stowarzyszenia.

Oto terminy kolejnych zebrań do przerwy wakacyjnej, bardzo proszę o zgłaszanie propozycji wystąpień na adres biura:

  1. 03.03.2016
  2. 07.04.2016
  3. 05.05.2016
  4. 02.06.2016

Oto plan najbliższego zebrania:

  1. Raport z wizyty na VeggieWorld 27-28 luty 2016 (Darin Aruori i Patricia Homa).
  2. Struktura ścieżek komunikacyjnych i decyzyjności w Vege Polska (Andrzej Babkiewicz) – propozycje rozwiązań strukturalnych i dyskusja nad nimi.
  3. Zasady i korzyści w posługiwaniu się Google Calendar w organizacji (Karol Czyrko) – dyskusja na temat transparentności działań i finansów.
  4. Głosowanie nad przyjęciem nowych członków – Darin Aruori, Karol Czyrko.

Zapraszam również do zgłaszania własnych propozycji. Mam nadzieję, że spotkanie okaże się doskonałą okazją do bliższego poznania się i wymiany myśli.


Stowarzyszenie VEGE POLSKA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu prowadzenia działalności społecznej, naukowej i oświatowej na rzecz szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia, w tym wegetarianizmu i weganizmu, na zdrowie, środowisko naturalne i ekologię.